Výstava fotografií se života misionářů v Bulharsku

První čeští salesiáni přišli do Bulharska v roce 1994 na přání papeže Jana Pavla II. Dnes je v Bulharsku celkem 8 salesiánských misionářů ve dvou domech.

Salesiáni začali své působení v Kazanlaku, kde zajišťovali farní pastoraci a pomáhali sociálně slabým rodinám. V roce 2008 vzniklo další dílo ve Staré Zagoře, jehož hlavním
posláním je pomoc romské menšině.

Misionáři pracují společně s bulharskými
i romskými zaměstnanci a dobrovolníky z České republiky. Neoddělitelnou součástí společenství misií jsou dárci a další přátelé, kteří podporují dílo svou modlitbou.

Loading...
Loading...